Condicions d’ús de les activitats

 • Un cop feta la reserva ens posarem en contacte amb vosaltres per telèfon per acabar de donar-vos les indicacions que facin falta i resoldre els vostres dubtes. També ens podeu trucar, escriure per email o  per WhatsApp.
 • Adaptarem totes les activitats a les vostres necessitats sense cap problema.
 • Tots els preus estan subjectes a canvis sense previ avís.
 • Si la reserva es fa a través d’un tercer (agència de viatges, …) és imprescindible presentar el comprovant a la recepció del centre d’activitats.
 • Per optar a l’abonament d’una activitat cal notificar l’anul·lació per escrit com a mínim amb 48 hores d’antelació. Qualsevol notificació posterior no donarà dret a reemborsament.
 • No es faran devolucions en cas de no presentar-se a l’activitat.
 • En cas d’arribar tard, no s’allargarà l’activitat ni es retornaran els diners.

CONDICIONS GENERALS DELS SEGWAY TOURS

 • El servei inclou un monitor de SEGWAY, el curs de maneig del SEGWAY i el lloguer del SEGWAY per la ruta especificada.
 • És requisit imprescindible per realitzar l’activitat tenir entre 10 i 65 anys i un pes comprès entre els 40 i els 120 kilos.
 • L’usuari del segway ha de poder pujar-hi i baixar-hi sense ajuda externa.
 • S’impartirà una formació d’uns 15 minuts sobre el maneig del segway a l’inici de l’activitat.
 • El monitor serà el responsable del curs de maneig del SEGWAY i d’avaluar la idoneïtat del client per a realitzar el tour. El monitor serà el representant de la companyia durant el transcurs del tour; l’incompliment de les seves instruccions durant el recorregut pot derivar en la finalització immediata del recorregut.
 • El curs d’aprenentatge es realitzarà abans d’iniciar el tour. A l’inici del recorregut es donarà per entès que la persona comprèn el funcionament i maneig del SEGWAY així com els riscos derivats del seu ús, eximint de qualsevol responsabilitat a l’empresa davant de qualsevol caiguda o incident de qualsevol índole.
 • L’usuari queda obligat a fer un bon ús del material llogat durant el recorregut fent-se càrrec dels possibles desperfectes derivats de qualsevol ús fora de les normes de conducta explicades durant el curs d’aprenentatge.
 • Recomanem portar roba i calçat còmode. Protegir-se del sol a l’estiu.
 • En cas que les condicions meteorològiques ens impedeixin començar l’activitat, quedarà ajornada per a un altre dia. Si no s’acaba realitzant, es procedirà al reemborsament de l’import íntegre de l’activitat.

CONDICIONS GENERALS DEL JARDÍ DE NEU

El servei inclou: classe col·lectiva d’iniciació a l’esquí d’una durada total de 2 hores (incloent la classe d’esquí) i el material d’esquí (esquís, pals, botes i casc). No cal comprar forfait.

I. EDAT

Per poder contractar el servei de XiquiPort l’edat mínima de l’infant ha de ser de 30 mesos, sempre i quan ja no faci ús de bolquers. L’edat màxima no podrà sobrepassar els 9 anys.
Per poder contractar el servei Bateig d’esquí l’edat mínima de l’infant ha de ser de 4 anys i l’edat màxima no podrà sobrepassar els 9 anys.

II. SERVEIS
El preu del servei XiquiPort inclou tant l’estada a la sala de jocs del recinte i l’ús del material i jocs dels que aquesta disposa com l’estada a la zona de jocs de l’exterior.
El servei de Bateig d’esquí té una durada màxima de 2 hores. Inclou la classe col·lectiva d’esquí, el forfet del jardí de neu, el material necessari per poder dur a terme la classe (esquís, botes i casc), l’estada a la sala de jocs del recinte, l’ús del material i dels jocs dels que aquesta disposa, l’estada a la zona de jocs de l’exterior i les assegurances d’accidents i de Responsabilitat Civil.
El servei de Bateig d’esquí es durà a terme en grups de nivell amb tots els infants que hagin contractat el mateix servei sempre i quan hi hagi un mínim de 5 infants per torn. Constarà d’activitats d’iniciació i de primer contacte amb la neu. En cap cas es farà una classe individualitzada ni de perfeccionament d’esquí.
El servei de Bateig d’esquí és una iniciació a aquest esport adaptada a l’edat de l’infant i a la seva motivació. En les 2 hores de durada del servei està compresa l’estona de recollida del material, l’estada a l’exterior realitzant jocs d’escalfament i de familiarització amb la neu i el material d’esquí, el bateig d’esquí amb un monitor especialitzat en infants i l’estada a l’interior de la sala de jocs per descansar, jugar, esmorzar i atendre les necessitats dels infants.
El servei de Bateig d’esquí no excedirà els 10 alumnes per monitor.
L’empresa NO es fa responsable de la inadequada indumentària de l’infant. És responsabilitat dels seus tutors legals que l’infant dugui roba adequada per estar en contacte amb la neu; roba impermeable, roba d’abric, guants i ulleres de sol.

III. PAGAMENT

El pagament s’efectuarà previ a l’inici del servei que es contracti.
Les reserves tenen validesa fins a 15 minuts abans de començar l’activitat. Si no podeu estar al lloc on hem quedat amb aquesta antelació ens heu d’avisar via missatge whatsapp al 650051630 Enviar: Nom de la reserva, activitat i horari.
El preu del servei de Bateig d’esquí és un paquet i inclou el material (esquís, botes i casc). El preu serà el mateix tant si s’utilitza el material que es proporciona a l’infant com si se’n porta de propi.
El producte Bateig d’esquí NO dura un temps superior a 2 hores. Si la persona responsable es retarda en recollir l’infant, aquest últim farà ús del servei de XiquiPort durant l’espera.
En el cas de que es sobrepassin 10 minuts o més de l’hora de recollida s’haurà de pagar l’equivalent a 1 hora de servei de XiquiPort.
En cas de sobrepassar 1 hora de retard en la recollida, es cobraran 2 hores addicionals de XiquiPort. Per tal d’evitar aquestes taxes, es recomana contractar el producte Servei de ½ dia.
L’empresa no es fa responsable dels infants que romanguin dins del recinte, o que no hagin estat recollits a partir de les hores de tancament del JARDÍ DE NEU.
Si l’empresa considera que les condicions meteorològiques impedeixen la realització d’activitats a l’exterior un cop efectuat el pagament del servei Bateig d’esquí, s’oferirà el servei de XiquiPort i es retornarà la diferència en el preu.

IV. DECISIONS DEL CENTRE

És criteri dels monitors/es decidir l’estona que es romandrà a l’interior o a l’exterior de la sala de jocs, segons l’estat dels infants i de les condicions meteorològiques.
Esportec es reserva el dret d’expulsar els infants que pel seu comportament dificultin o impedeixin la realització de les activitats. De ser així, serà retornada la part proporcional de l’import total del producte en cas que aquest no hagués arribat a la meitat de la seva realització.

V. ALTRES

No està permesa l’entrada dels pares i mares o responsables legals dels infants dins les instal·lacions del JARDÍ DE NEU.
L’empresa no es fa responsable de les pertinences de l’infant, de possibles pèrdues o desperfectes.
Oferim l’opció de que els infants duguin esmorzar propi per prendre durant el temps de descans. L’esmorzar es guardarà en el guarda-roba de cada infant i se li donarà en el moment de descans. En cap cas Esportec es farà càrrec dels aliments ni en proporcionarà als infants.
En cas de malaltia o d’alguna necessitat especial de l’infant, se’ns haurà de comunicar en el moment de la contractació del servei. Si durant l’estada al JARDÍ DE NEU l’infant es trobés malament, trucarem immediatament al telèfon de contacte. No es subministrà cap medicament sense una autorització prèvia.


CONDICIONS GENERALS DE LES CLASSES PARTICULARS D’ESQUÍ O SURF DE NEU

 • El servei inclou un professor d’esquí alpí o surf de neu exclusivament per a vosaltres (màxim 4 persones)
 • El preu no inclou ni el forfait ni el material necessari per al desenvolupament de l’activitat (esquís, botes, pals…)
 • Les classes no queden contractades ni reservades mentre no es faci efectiu el pagament físicament a les nostres taquilles o bé mitjançant el sistema de venda online. La contractació de classes per als menors de catorze anys requerirà el consentiment dels seus representants legals.
 • Un cop contractades, les classes no es podran anul·lar per motius de mal temps ni causes alienes a l’escola. En cas de tancament de l’estació, heu d’acudir a les taquilles de l’escola d’esquí amb els tiquets no utilitzats per tal de poder traslladar les classes a una altra data convinguda.
 • Les reserves tenen validesa fins a mitja hora abans de començar l’activitat. Si no podeu estar al lloc on hem quedat amb aquesta antelació, ens heu d’avisar via missatge whatsapp o trucada al telèfon de l’Escola. Enviar:  Nom de la reserva, activitat i horari (podem endarrerir 1/2 hora les reserves per força major)
 • L’escola es reserva el dret de modificar l’horari i/o el monitor assignats per manca de disponibilitat.
 • L’activitat està subjecta a les condicions meteorològiques canviants i a l’estat de la neu. Esportec es reserva el dret d’aturar-la o posposar-la si així ho creu oportú.
 • No ens fem responsables de la idoneïtat de la indumentària del/la participant. Recomanem portar roba adequada per a la neu (roba impermeable, guants, gorro..) i protecció solar (ulleres, crema solar…)

CONDICIONS PARTICULARS DELS CURSETS D’ESQUÍ O SURF DE NEU

 • En cas que per la causa que sigui (diferència excessiva de nivell, comportament…), l’alumne dificulti la realització correcta del curs, l’empresa es reserva el dret d’expulsar l’alumne i retornar la part del curset no realitzada.
 • Les dates fixades poden variar si l’estació tanca algun dia, o si l’empresa considera que les condicions meteorològiques són massa extremes. Si per motius personals l’alumne perd algun dia de curset, també es podrà recuperar. En aquests casos els dies podran ser recuperats un altre dia que hi hagi un grup de nivell similar, sempre que sigui dins de la mateixa temporada i amb el consens de l’empresa.
 • L’empresa ampliarà un cap de setmana més els cursets, si l’obertura de l’estació ho permet (23 i 24 de març), per a facilitar la recuperació de dies perduts.
 • En cas de sol·licitar la recollida del forfet per part de l’empresa, l’import dels forfets de tots els dies s’haurà de pagar el primer dia, i només es tornaran els diners si s’avisa amb un mínim de 12 hores d’antelació.
 • En el preu del curset només està inclosa l’assegurança per a les 3 hores diàries de classe. Recomanem comprar l’assegurança del forfet en cas de voler seguir esquiant després del curs.  
 • Els cursos es realitzaran sempre i quan hi hagi inscrits com a mínim 5 participants per a cada grup, d’un nivell i edat similars.
 • L’empresa es reserva el dret d’afegir alumnes eventuals als cursets, sempre tenint en compte la condició 1. En qualsevol cas, el nombre d’alumnes per monitor mai serà superior de 10.
 • L’horari de tots els cursets serà de 9:30 h a 12:30 h, i el lloc de trobada serà el Jardí de Neu a les 9:00 h. En cas de que el participant sigui un infant, i els tutors arribin tard a l’acabar classe, es cobrarà el servei de vigilància al Jardí de Neu. El servei de Jardí de Neu per a després del curset es pot contractar prèviament.

CONDICIONS GENERALS DE LES ACTIVITATS NÀUTIQUES

 • L’activitat inclou les instruccions tècniques i de seguretat i el lloguer del material.
 • És imprescindible saber nedar.
 • Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’una persona responsable.
 • Abans de contractar el servei, cal que ens informeu de qualsevol discapacitat, disfunció o patologia que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar l’activitat.
 • És obligatori l’ús de l’armilla d’ajuda a la flotabilitat (proporcionada per nosaltres)
 • Cal seguir en tot moment les indicacions dels tècnics/ instructors tant pel que fa al funcionament de l’activitat com en l’ús del material tècnic proporcionat.
 • Per confirmar la reserva cal abonar prèviament el 100% de l’import total de l’activitat.
 • Les activitats nàutiques estan subjectes a les condicions meteorològiques canviants i a l’estat del mar. Esportec es reserva el dret d’aturar-les o posposar-les si així ho creu oportú.
 • L’usuari queda obligat a fer bon ús del material llogat fent-se càrrec dels possibles desperfectes derivats de qualsevol ús fora de les normes de conducta explicades pel personal de la base.
 • Es recomana no portar objectes de valor. Esportec no ens fem responsables en cap cas de les pertinences dels usuaris.
 • Esportec no ens fem responsables de la idoneïtat de la indumentària del/la participant. Recomanem portar roba adequada per al bany (samarreta transpirable, banyador…) i protecció solar (ulleres, gorra, crema solar…)

CONDICIONS PARTICULARS DE LES SORTIDES GUIADES

 • El servei inclou el guiatge per part d’un tècnic esportiu professional, el lloguer del material (caiac o paddle surf, pala i armilla salvavides) i les assegurances de RC i d’accidents.
 • És imprescindible reservar-la prèviament amb un mínim de 48 hores d’antelació.
 • Cal acordar l’hora d’inici amb nosaltres.
 • Es pot personalitzar el punt d’inici, la ruta i la durada.
 • Es realitzen parades a les platges per descansar i gaudir de l’entorn.
 • Organitzem les sortides en grups reduïts d’un mínim de 4 persones. En qualsevol cas, el nombre de participants per guia / instructor titulat mai serà superior de 10.
 • Els menors d’edat hauran d’anar sempre acompanyats d’un major d’edat que se’n faci càrrec.
 • A l’inici de l’activitat es realitzarà un petit briefing per conèixer les diferents parts del material a utilitzar i la tècnica de desplaçament / navegació.
 • Un cop començada l’activitat ESPORTEC es reserva el dret d’aturar-la si així ho creu oportú per mal temps o mala mar sense reemborsament possible.

CONDICIONS GENERALS DEL PARC D’AVENTURA

 • L’edat mínima per realitzar els circuits del parc d’aventura és de 4 anys.
 • Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’una persona responsable.
 • Totes les activitats inclouen el personal tècnic, el material de seguretat (talabard, baga d’ancoratge amb mosquetons i casc) i les assegurances pertinents.
 • Abans de contractar el servei, cal que ens informeu de qualsevol discapacitat, disfunció o patologia que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar l’activitat.
 • Una vegada equipats, el personal tècnic us farà un briefing de les normes bàsiques de seguretat perquè pugueu progressar de manera segura i autònoma per les diferents plataformes i tirolines del parc.
 • Cal seguir en tot moment les indicacions dels tècnics/ instructors tant en el funcionament de l’activitat com en l’ús del material tècnic.
 • L’activitat està subjecta a les condicions meteorològiques canviants i a l’estat del terreny. Esportec es reserva el dret d’aturar-la o posposar-la si així ho creu oportú.
 • L’usuari queda obligat a fer bon ús del material llogat fent-se càrrec dels possibles desperfectes derivats de qualsevol ús fora de les normes de conducta explicades pel personal.
 • Esportec no ens fem responsables de les pertinences dels usuaris.
 • Esportec no ens fem responsables de la idoneïtat de la indumentària del/la participant. Recomanem portar calçat i roba adequats per al desenvolupament de l’activitat. 

CONDICIONS GENERALS DEL XEC REGAL

 • La validesa del Xec Regal és de 2 anys a partir de la data d’emissió. Un cop transcorregut aquest període, el val ja no es podrà utilitzar. És important que el destinatari tingui en compte aquest termini per gaudir de l’experiència que triï.
 • El Xec Regal només es pot bescanviar online. Això significa que el destinatari ha d’accedir a qualsevol de les experiències que oferim al nostre lloc web i utilitzar el codi únic que ha rebut per email. En cap cas es pot bescanviar físicament a qualsevol dels nostres centres d’activitats.
 • El Xec Regal està sotmès a la nostra política de reserves i cancel·lacions
 • Esportec té la potestat de comprovar i en tot moment el saldo del xec regal i verificar que s’ha utilitzat correctament.