Avís legal

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

Nom comercial: Esportec Outdoor Sport, S.L.

Denominació social: Esportec Outdoor Sport, S.L. (des d’ara EL TITULAR DEL WEB)

NIF:B-17933508

Adreça: Carretera De Puigdàlber a Can Cartró km 0,6, BV-2155, 08797, Barcelona

Telèfon: 973059128 / 650051630

eMail: esportec@esportec.cat


TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es permet l’entrada. Per això, EL TITULAR DEL WEB recomana a l’usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los.


RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això EL TITULAR DEL WEB es reserva, d’acord amb la legislació vigent, el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informaciò sol.licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-la en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

 
CONTINGUTS

EL TITULAR DEL WEB es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu; en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR DEL WEB no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR DE LA WEB en aquest sentit. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o accedida mitjançant o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d’EL TITULAR DEL WEB o de tercers.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Aquest web és propietat d’EL TITULAR DE LA WEB. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des del web a altres pàgines, són propietat exclusiva d’aquest, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi al web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització escrita d’EL TITULAR DE LA WEB.


LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola