Declaració d’accessibilitat

Introducció
Aquest web s’ha compromès a fer contingut accessible de conformitat amb el criteri d’accessibilitat del Programa Kit Digital, d’acord amb els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.


Situació de compliment
Les tecnologies web en què es basa la conformitat de l’accessibilitat del present lloc són HTML5, CSS, WAI-ARIA, ECMAScript 5, DOM així com ALTRES tecnologies de la plataforma WordPress url: https://wordpress.org


Amb motiu de l’anterior, aquest lloc web és PARCIALMENT CONFORME, sent els aspectes d’accessibilitat amb què és conforme la present web els següents:

Requisits web:

9.1.1.1 Contingut no textual (Condicional)
9.1.2.1 Només àudio i només vídeo (gravat) (Condicional)
9.1.2.2 Subtítols (gravats) (Condicional)
9.1.2.3 Audiodescripció o Medi Alternatiu (gravat) (Condicional)
9.1.2.5 Audiodescripció (gravada) (Condicional)
9.1.3.2 Seqüència significativa (Condicional)
9.1.3.3 Característiques sensorials (Condicional)
9.1.3.4 Orientació (Condicional)
9.1.4.1 Ús del Color (Condicional)
9.1.4.2 Control de l’àudio (condicional)
9.1.4.3 Contrast (mínim) (Condicional)
9.1.4.4 Canvi de mida del text (Condicional)
9.1.4.5 Imatges de text (Condicional)
9.1.4.10 Reajustament del text (Condicional)
9.1.4.11 Contrast no textual (Condicional)
9.1.4.12 Espaiat del text (Condicional)
9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus (Condicional)
9.2.1.1 Teclat (Condicional)
9.2.1.2 Sense trampes per al focus del teclat (Condicional)
9.2.1.4 Dreceres del teclat (Condicional)
9.2.2.1 Temps ajustable (Condicional)
9.2.2.2 Posar en pausa, aturar, amagar (Condicional)
9.2.3.1 Llindar de tres centelleigs o menys (Condicional)
9.2.4.2 Titulat de pàgines (Condicional)
9.2.4.3 Ordre del focus (Condicional)
9.2.4.4 Propòsit dels enllaços (en context) (Condicional)
9.2.4.5 Múltiples vies (Condicional)
9.2.4.6 Encapçalaments i etiquetes (Condicional)
9.2.4.7 Focus visible (Condicional)
9.2.5.1 Gestos amb el punter (Condicional)
9.2.5.2 Cancel·lació del punter (Condicional)

9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta al nom (Condicional)
9.2.5.4. Activació mitjançant moviment (Condicional)
9.3.1.1 Idioma de la pàgina (Condicional)
9.3.1.2 Idioma de les parts (Condicional)
9.3.2.1 En rebre el focus (Condicional)
9.3.2.2 En rebre entrades (Condicional)
9.3.2.3 Navegació coherent (Condicional)
9.3.2.4 Identificació coherent (Condicional)
9.3.3.2 Etiquetes o instruccions (Condicional)
9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors (Condicional)
9.3.3.4 Prevenció d’errades (legals, financeres, de dades) (Condicional)
9.4.1.1 Processament (Condicional)
9.4.1.2 Nom, funció, valor (Condicional)
9.4.1.3 Missatges d’estat (Condicional)
9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional)

Requisits del programari

11.7 Preferències d’usuari
11.8.1 Tecnologia de gestió de continguts (Condicional)
11.8.2 Creació de continguts accessibles (Condicional)
11.8.3 Preservació de la informació daccessibilitat durant les transformacions (Condicional)
11.8.5 Plantilles (Condicional)


Requisits de documentació i serveis de suport

12.1.1 Característiques d’accessibilitat i de compatibilitat
12.1.2 Documentació accessible
12.2.2 Informació sobre les característiques d’accessibilitat i de compatibilitat
12.2.4 Documentació accessible


Contingut no accessible
Per contra, el contingut dels punts que es recullen a continuació no són accessibles pels motius següents:

9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional)
La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació poden ser determinades per programari o estan disponibles com a text.
https://www.w3.org/TR/WCAG/#info-and-relationships

9.1.3.5 Identificació del propòsit de lentrada (Condicional)
El propòsit de cada camp dentrada que recull la informació sobre lusuari pot ser determinat programàticament quan:
– El camp d’entrada serveix un propòsit identificatiu als propòsits d’entrada dels components de la interfície d’usuari, i
– El contingut s’implementa utilitzant tecnologies amb suport per identificar el significat esperat de les dades d’entrada als formularis.
https://www.w3.org/TR/WCAG/#identify-input-purpose

9.2.4.1 Evitar blocs (Condicional)
Hi ha un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen a múltiples pàgines web (Nivell A)
https://www.w3.org/TR/WCAG/#bypass-blocks

9.3.3.1 Identificació d’errades (Condicional)
Si detecteu automàticament un error a l’entrada de dades, l’element erroni és identificat i l’error es descriu a l’usuari mitjançant un text (Nivell A)
https://www.w3.org/TR/WCAG/#error-identification

11.8.4 Servei de reparació (Condicional)
Si la funcionalitat de verificació daccessibilitat duna eina dautor pot detectar que el contingut duna pàgina web o document electrònic no compleix amb els requisits del capítol 9 o 10 respectivament (és a dir, el nivell AA de les WCAG 2.1) leina de autor haurà de proporcionar suggeriments de reparació. Això no exclou la reparació automàtica i semiautomatitzada, que és possible (i recomanada) per a molts tipus de problemes daccessibilitat del contingut.

12.2.3 Comunicació efectiva
El servei de suport haurà de satisfer les necessitats de les persones amb discapacitat, directament o bé a través d’un punt de referència.


Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el 28 de novembre de 2023


El mètode emprat per preparar la declaració ha estat mitjançant autoanàlisi seguint la interpretació de la guia informativa proporcionada per les pautes WCAG 2.1 AA. En aquest esforç continu en l’eliminació de barreres i seguiran millorant aquest lloc fins assolir una accessibilitat i usabilitat òptimes per a tots els usuaris


Última revisió de la declaració: 28 de novembre de 2023


Observacions i dades de contacte
Si trobeu barreres d’accés o problemes amb alguna pàgina o funció d’aquest lloc web que pugui suposar un obstacle per als visitants que hi vulguin accedir, podeu posar-vos en contacte en qualsevol moment a l’adreça de correu electrònic esportec@esportec.cat